Vaikuttavuuden edelläkävijä


Vaikuttavuus on pienten asioiden summa. Sydämen. Datan. Kokemuksen. Me Luonassa olemme valjastaneet ammattitaitoisen henkilökuntamme ja teknologian varmistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman hoito- ja palvelukokemuksen. Tiedämme, että kun ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, kaikki voittavat.

Arviointi


Luona tekee hoidontarpeen arviointia, neuvontaa ja ohjausta vuosien kokemuksella. Yhdistämme ammattilaistemme osaamiseen datan ja teknologian, jotta ymmärtäisimme ihmisen tarpeita ja tilannetta kokonaisvaltaisemmin. Tulokset puhuvat puolestaan. Esimerkiksi Jyväskylässä ulkoistettu palvelu on tuottanut säästöjä ja vähentänyt turhia päivystyskäyntejä, vaikka samaan aikaan puhelujen määrä on kasvanut 57 prosenttia.

Tutkimusyhtiö Nordic Health Group toteutti tutkimuksen palveluidemme vaikuttavuudesta. Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää tuloksista? Jätä yhteystietosi.

Luonan vaikuttavuuslaskuri

Kun ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, kaikki voittavat. Laske tästä paljonko sairaanhoitopiirisi säästäisi ulkoistamalla hoidon tarpeen arvioinnin.

Luvut perustuvat NHG:n tekemiin laskelmiin Luonalle ulkoistetun Keski-Suomen alueen yhteispäivystyksen kustannussäästöistä. Laskuri laskee kustannussäästöjä eri maakuntien väestöpohjaan suhteutettuna. Tulos on suuntaa antava, koska laskuri ei huomioi alueellisia eroja esimerkiksi sairastavuuden tai ikärakenteen osalta.

Integraatio


Luona yhdistää palveluita ja ihmisiä. Kun tämän tekee ketterästi moderneja teknologioita ja verkostoja hyödyntäen, syntyy säästöjä ja asiakaskokemus paranee. Voi käydä kuten Tampereella, jossa Kotitorin asiakkaat siirtyvät yli vuoden muita myöhemmin säännöllisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen piiriin. Säästöjä siitä kertyy vuosittain 3,4 miljoonaa euroa. Meistä se on aika paljon.

8,8

miljoonan € säästö

Tampereella toteutettu Kotitori-asiakasohjausmalli säästää laskennallisesti 8,8 miljoonaa euroa vuodessa. 3,4 miljoonaa euroa säästyy pelkästään siinä, että Kotitorin asiakkaat siirtyvät muita myöhemmin säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen piiriin.

"Luona toteuttaa meille sitä visiota, että oikea potilas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa"

- Jouni Kurola KYS -