LUONA-WEBINAARI

Tehokkuutta ja laatua päivystystoiminnan palveluihin


Päivystystoiminnan rasitteena on usein kiire ja muuttuvat tilanteet – kuitenkin potilaan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että hoito on helposti saavutettavissa, se on laadukasta ja että potilasturvallisuus voidaan taata.

Luonan järjestämässä Päivystyksen kiire ja kustannukset kuriin -webinaarissa alan asiantuntijat keskustelivat keinoista, joilla voidaan tehokkaammin hallita päivystystoiminnan ruuhkautumista, parantaa niin päivystystoiminnan palveluiden saatavuutta kuin laatua ja samalla luoda kustannussäästöjä. Lisäksi webinaarissa käytiin läpi, miten mm. digitaaliset ratkaisut helpottavat päivystystoimintaa.

Katso webinaaritallenne, jossa asiantuntijat keskustelevat seuraavista asioista:

  • Kuinka puhelimitse tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin avulla päivystyksessä pystytään paremmin keskittymään potilaisiin, jotka tarvitsevat hoitoa kiireellisesti?
  • Miten valtakunnallinen päivystysnumero 116 117 helpottaa päivystystoimintaa?
  • Entä kuinka digitaalisilla ratkaisuilla voidaan muuttaa päivystyksen toimintaa?
  • Lisäksi näet konkreettisesti, millaisia kustannussäästöjä puhelimitse tapahtuvalla hoidon tarpeen arvioinnilla on saavutettu.

Webinaarissa keskustelivat seuraavat asiantuntijat:

Jouni Kurola, KYS
Kuopion yliopistollisen sairaalan palvelukeskus Akuutin johtaja ja ylilääkäri

Iita Daavittila, OYS
Perusterveydenhuollon ylilääkäri

Moderaattorina keskustelussa toimii Luonan digitaalisista ratkaisuista vastaava johtaja Timo Koistinen.

 

TÄYTÄ YHTEYSTIETOSI JA KATSO WEBINAARI-TALLENNE.

Seuraa meitä!luona-icon-linkedin   luona-icon-twitter   luona-icon-youtube   luona-icon-instagram

 

Sosiaali- ja terveysyhtiö Luona on virtuaalinen sosiaali- ja terveydenhuollon kontaktipiste ja asiakkaan hoidon- ja palvelutarpeen arvioija, riippumaton ohjaaja sekä tarvittaessa intensiivisen tuen antaja. Tehtävämme on huolehtia, että ihminen on oikeassa hoidossa tai palvelussa oikeaan aikaan.